Znovín Znojmo fandí folkloru

1.12.2013

Vzpomínka na Milana Jurčeku
K nefalšovanému slováckému folkloru nepatří jenom kroje, cimbálové muziky, jízdy králů, malovaná žudra, verbuňk atp., ale patří k němu i víno a na Horňácku i dobrá slivovička.O samozřejmém spojení vína a folkloru snad nikdo z milovníků vína nepochybuje.

Jsou si toho vědomi i vinaři, dokonce i ty vinařské firmy, které nesídlí ve folklorních regionech. Lidové muziky, cimbálovky či soubory hrají a vystupují skoro vždy na vinobraních, přehlídkách a výstavách vín, koštech, ale i na setkáních přátel vín, krojovaných plesech a bálech. Již od počátku devadesátých let Slovácký krúžek v Praze úzce spolupracuje se Znovínem. Zpočátku to bylo především zásluhou předsedy jeho představenstva doc.Ing. Milana Jurčeky, CSc., kterého do pražského Slováckého krúžku přivedla jeho spolupracovnice Magda Křepelková a dále pochopení Strážničana Ing.Pavla Vajčnera, ředitele Znovínu, který má nejenom díky svému otci niterný vztah k folkloru. Pod patronací Znovínu byly v roce 2001 organizovány úspěšné tematické večery při cimbálu v restauraci U Pavouka v Celetné ulicii za účasti početné veřejnosti.

Již od prvního ročníku ( 1993) Výstav moravských a českých vín, pořádaných Slováckým krúžkem v Praze, se znojemská firma zúčastnila všech sedmnácti ročníků a to nejenom vzorky vín, ale i cennými radami při jejich organizování a hodnocení vzorků. V roce 2000, tedy v době, kdy se besedy krúžku organizovaly v prostorách Národního domu na Smíchově, se uskutečnila zajímavá beseda členů krúžku s oběma představiteli Znovínu Milanem Jurčekou a Pavlem Vajčnerem. Její součástí byla i řízená ochutnávka vín. Takže nejen popíjení, ale i vinařská osvěta!

Památné bylo před deseti lety tradiční Setkání Slováckých krúžků z Brna, Prahy a Bratislavy v prostorách znojemské firmy v Příměticích a v Louckém klášteře. Při dalších každoročních setkáních všech tří krúžků se na toto setkání dodnes vzpomíná!

O tom jak tato akce dopadla, výmluvně vypovídá vzpomínka starosty brněnského krúžku Václava Štěpánka: Po nezbytném bujarém přivítání u tří autobusů již sestupujeme do útrob Křížového sklepa v Příměticích, kde se nám věnuje předseda představenstva Ing. Milan Jurčeka, který také podává patřičné informace o vínech, které máme možnost ochutnat. Zde s námi pobývá a taky zpívá ředitel podniku Ing. Pavel Vajčner, původem Strážničan . Pak jsme přejeli do sídla firmy v Louckém klášteře ve Znojmě, který je postupně rekonstruován a uzpůsoben pro vinařskou turistiku. Zde jsme rovněž absolvovali prohlídku a ochutnávku v klášterních sklepích. O rozproudění zábavy ve Štukovém sále se postarala znojemská dětská muzika a poté převzala žezlo mladá muzika krúžku z Prahy a zpěváci ze všech tří krúžků.. Tančilo se v sále a poté zpívalo i v přilehlých chodbách....“

Zde je namístě připomenout i dlouholeté členy Slováckého krúžku v Praze, umělce, manžele Olgu a Miroslava Hudečkovi,| kteří mají niterný vztah k folkloru a samozřejmě i k vínu. Miroslav hrál ve slavné Strážnické muzice Slávka Volavého a Olga během studia v Uherském Hradišti zpívala a tancovala v souboru Hradišťan. Nejlépe je charakterizoval Zdeněk Hrabica v rozhovoru pro publikaci a web Znovínu : „... Oba umělce spojuje láska k vinohradům, vínu, k vinařské architektuřek lidovým písním o víně a především ke Znovínu. Jejich monumentální exponáty, inspirované vinnou révou a vinohrady obdivují od počátku třetího tisíciletí návštěvníci Galerie Znovín v Louckém klášteře ...".


A podobně bychom mohli popisovat slavné Moravské plesy, jejichž sponzorem je Znovín řadu let, spoluzakládali jsme Trojské vinobraní spolu s městskou částí Troja – od prvního ročníku za účasti znovínského stánku. Společně s agenturou FOIBOS a MČ Praha 10 a Znovínem jsme se podíleli na vzniku i tradici Strašnického vinobraní, kde dlouholetý krúžkař Ivo Kult organizoval i „košt vína“.

Naše cimbálová muzika doprovázela mnohé další akce Znovínu: Svatováclavskou cenu na Dostihových dnech v Chuchli, uvedení Svatomartinského vína v Hotelu Ambassador, ale i Výstavu „Víno a delikatesy“ na pražském Výstavišti nebo setkání novinářů a výtvarníků s představiteli firmy v „hradní“ Vikárce. Aktivity krúžku jsou popularizovány v Katalozích Znovínu a znovínské v našich Vědomostech.

Vedle jmen organizátorů ze Slováckého krúžku se ve vzpomínkách psaných či vyprávěných nejčastěji objevovala dvě jména: Milan Jurčeka a Pavel Vajčner, pro které nebyla podpora folklorních akcí jenom jedním z marketingových počinů. Úspěšná firma Znovín si loni připomínala dvacet let od založení a stejně tak dlouho pomáhá a spolupracuje s pražským Slováckým krúžkem.

Iniciátor této spolupráce Milan Jurčeka již není mezi námi, ale jím založená tradice úspěšně pokračuje do dnešních dnů.

 Dušan Macháček

foto Zdeněk Hrabica a dm