slovackykruzek.cz > Publikace

Publikace

Především díky neutuchajícím aktivitám bývalého předsedy krúžku a pozdějšího archiváře Jaroslava Vinklera je období posledních let z hlediska publikační činnosti zdaleka nejplodnější v celé krúžkařské historii. Byl to on, který stál u zrodu Vědomosti, prvního krúžkařského periodika, jehož název vymyslel a stal se jeho prvním redaktorem a vydavatelem.

Zmiňovaný J. Vinkler v roce 1996 dokončil a k tisku připravil publikaci „Praha a Moravští Slováci“, která popisuje stoletou historii Krúžku od roku jeho vzniku (období 1896-1996).

Této publikaci předcházela kniha téhož autora, která mapovala Krúžek v letech 1896-1945 a vyšla r. 1988 pod názvem „Moravští Slováci v Praze“.

Ke 110. výročí svého založení v r. 2006 vydal Krúžek Sborník složený z příspěvků týmu autorů o činnosti Krúžku v letech 1996 – 2006.

Další publikace

Na besedě ve Slováckém krúžku

autor Leo Neumann, r. vydání 2000
Autor, dlouholetý člen muziky krúžku a výrazná autorita v řadách nejen našich muzikantů, s jemu vlastní pečlivostí a vysokou odbornou fundovaností vybral a k tisku připravil na 400 písní zpívaných v pražském Slováckém krúžku.

A nejen to, každý blok písní uvádí textem, ve kterém popisuje, jakou úlohu tyto písně v Krúžku hrály, jak se obyčejně zpívaly, jak je interpretovala muzika, jaké byly zvyklosti při tanci apod.

Kyjovská svatba

autor Kliment Navrátil, r. vydání 1996
Autentický dokument, kde autor z vyprávění svého stařečka zachytil a sepsal vše, co se děje (dělo) kolem kyjovské svatby. Zaznamenává starodávný obřad tak, jak jej zažili a znali jeho prarodiče i rodiče.

Pisatel je znamenitý znalec lidu a života na Kyjovsku. Mohl vše zaznamenat a reprodukovat ve věrné původnosti nejen proto, že pochází z prostředí, které důvěrně zná, ale též proto, že sám patřil mezi nejpřednější osobnosti folklorního života - jako dokonalý muzikant, výborný zpěvák a navíc verbíř, který v mládí vyhrál známou soutěž verbířů ve Strážnici.Máte-li zájem o další informace k publikacím nebo chcete-li si některou z nich zakoupit,
prosím kontaktujte paní Kateřinu Borovanovou Slámovou, e-mail: 
ka.slama@centrum.cz .