Chasa                               

Počátky nynější generace tanečníků krúžku se váží k roku 1998, kdy se na popud Tomáše Slámy znovuobnovila nejmladší součást Slováckého krúžku, která zahájila další éru pravidelných nácviků a zkoušek. V současnosti chasa čítá na cca 30 členů, kteří se věnují nácviku tanců různých regionů, každoročně volí stárky a připravují hody, aktivně se účastní všech akcí krúžku (moravské plesy, košty vína, vinobraní, hody, fašanky, besedy, zájezdy atd.) a vystupují i na dalších akcích jiných pořadatelů.


Zkoušky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19:30 v Karlínském spektru, které je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, adresa: Karlínské nám. 7, Praze 8.

Zoom gallery

Máte-li zájem se přijít podívat či se k nám přidat, neváhejte a přijďte!

                                                    

Stárek:
Martin Sochor (ml.)

Stárka:

Katka Slámová

Tanečníci:

Ondra Sameš, Petr Smetana, Radovan Beťák, Richard Kristián, Tomáš Sláma,  Vojta Běták, Vláďa Ulčar, Petr Hrabě, Martin Sochor (ml.), David Blaha, Jakub Švorba, Honza Šimek

Tanečnice:
Inka Pauknerová, Káťa Heřmanská, Petra Slámová,  Anička Jagošová, Barča Hubáčková, Eva Burešová, Maruška Majkusová, Alča Machajdíková, Magda Kovářová, Anička Minaříková, Lída Beťáková (Rudová), Bára Smetanová (Slivová), Mirka Sochorová, Hanka Samešová

left column