Chasa                               

Počátky nynější generace tanečníků krúžku se váží k roku 1998, kdy se na popud Tomáše Slámy znovuobnovila nejmladší součást Slováckého krúžku, která zahájila další éru pravidelných nácviků a zkoušek. V současnosti chasa čítá na cca 30 členů, kteří se věnují nácviku tanců různých regionů, každoročně volí stárky a připravují hody, aktivně se účastní všech akcí krúžku (moravské plesy, košty vína, vinobraní, hody, fašanky, besedy, zájezdy atd.) a vystupují i na dalších akcích jiných pořadatelů.


Zkoušky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19:30 v Karlínském spektru, které je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, adresa: Karlínské nám. 7, Praze 8.

Zoom gallery

Máte-li zájem se přijít podívat či se k nám přidat, neváhejte a přijďte!

                                                    

Stárek:
Martin Sochor (ml.)

Stárka:

Katka Slámová

Tanečníci:

Ondra Sameš, Petr Smetana, Radovan Beťák, Richard Kristián, Tomáš Sláma,  Vojta Běták, Vláďa Ulčar, Petr Hrabě, Martin Sochor (ml.), David Blaha, Jakub Švorba, Honza Šimek

Tanečnice:
Inka Pauknerová, Káťa Heřmanská, Petra Slámová,  Anička Jagošová, Barča Hubáčková, Eva Burešová, Maruška Majkusová, Alča Machajdíková, Magda Kovářová, Anička Minaříková, Lída Beťáková (Rudová), Bára Smetanová (Slivová), Mirka Sochorová, Hanka Samešová