Chasa

Počátky nynější generace tanečníků krúžku se váží k roku 1998, kdy se na popud Tomáše Slámy znovuobnovila taneční složka Slováckého krúžku, která zahájila další éru pravidelných nácviků a vystoupení. V současnosti chasa čítá 20 aktivních členů, kteří se věnují nácviku tanců různých regionů, každoročně volí stárky a připravují hody, aktivně se účastní všech akcí krúžku (Moravské plesy, košty vína, vinobraní, hody, fašanky, besedy, zájezdy atd.) a vystupují i na dalších akcích jiných pořadatelů.


Zkoušky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19:30 v Karlínském spektru, které je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8.


Nové členy mezi sebou rádi přivítáme kdykoli během roku.
Máte-li zájem se přijít podívat, neváhejte nám napsat nebo nás oslovit na nějaké z našich akcí. 

Těšíme se na Vás!

                                                      

aktuální stárci: Martin Konrád a Magda Vachunová