Chasa                               

Počátky nynější generace tanečníků krúžku se váží k roku 1998, kdy se na popud Tomáše Slámy znovuobnovila nejmladší součást Slováckého krúžku, která zahájila další éru pravidelných nácviků a vystoupení. V současnosti chasa čítá 20 aktivních členů, kteří se věnují nácviku tanců různých regionů, každoročně volí stárky a připravují hody, aktivně se účastní všech akcí krúžku (Moravské plesy, košty vína, vinobraní, hody, fašanky, besedy, zájezdy atd.) a vystupují i na dalších akcích jiných pořadatelů.


Zkoušky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19:30 v Karlínském spektru, které je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8.

Zoom gallery

Máte-li zájem se přijít podívat či se k nám přidat, neváhejte a přijďte!

                                                     

Stárek:
Jakub Švorba

Stárka:

Barbora Hubáčková

Tanečníci:

Ondra Sameš, Petr Smetana, Radovan Beťák, Vojta Běták, Vláďa Ulčar, Petr Hrabě, Martin Sochor (ml.), David Blaha, Jakub Švorba, Honza Šimek

Tanečnice:
Inka Pauknerová, Káťa Slámová, Barča Hubáčková, Eva Burešová, Maruška Majkusová, Alča Machajdíková, Magda Kovářová, Bára Smetanová (Slivová), Mirka Sochorová, Lucie Čerplová

left column