Domů

Vítejte u nás!

Slovácký krúžek v Praze je nejstarší moravské národopisné sdružení, které aktivně působí k zachování tradic

lidového umění etnografické oblasti Slovácka, k poznávání jeho historie a současnosti, propagaci Slovácka

v hlavním městě republiky a k sdružování rodáků a přátel tohoto regionu. Za počátek Krúžku je považován rok

1896, kdy se Moravští Slováci v Praze, převážně studenti, pravidelně setkávali. Významným podnětem pro vznik

našeho Krúžku byly aktivity kolem Národopisné výstavy v roce 1895 v Praze. Po vzoru pražského Slováckého

krúžku později vznikaly další krúžky v Brně, Kyjově atd. Za více než 125 let činnosti se vystřídala v Krúžku

řada generací ze slováckých obcí, měst a městeček i z dalších moravských regionů. Mezi krúžkaři najdeme také

mnoho rodilých Pražanů. Krúžek nepřetržitě udržuje styk s představiteli kultury a nositeli folklóru Slovácka.

Svou činnost zaměřuje zejména na: veřejnou interpretaci tradičních národopisných obyčejů Slovácka, pořádání besed a dalších akcí, shromažďování a zpracování dokladů k dokumentaci své vlastní historie, spolupráci obdobnými krajanskými sdruženími v Praze a na Slovácku.

V současnosti má Krúžek přes 250 aktivních členů. Schází se na besedách každou druhou středu v měsíci v Divadle Gong. Muzika, chasa a sbory krúžku vystupují na různých akcích v ČR i v zahraničí. Pro pražskou veřejnost Krúžek pořádá hody, výstavy vín apod. Zvlášť známou a oblíbenou akcí v Praze i na Moravě jsou tradiční Moravské plesy aktuálně pořádané na konci plesové sezóny v paláci Žofín, kam každoročně přijíždí přes 400 krojovaných účastníků z různých koutů Moravy.

Dojdite mezi nás!

Domů