slovackykruzek.cz > Členové

Členové

Výbor Slováckého krúžku v Praze

Řídí celou činnost krúžku. Je volený zpravidla na tři roky členskou schůzí.

Pracuje ve složení starosta (statutární zástupce), místostarosta a 3 členové výboru.

Další funkce jsou vytvářeny účelově podle aktuálních potřeb.

Výbor Krúžku pracuje od 14.11.2018 ve složení:

Petr Smetana       starosta

Tomáš Sláma       místostarosta

 

Členové:

Helena Šálová

Ondra Sameš

Josef Šenk

Členové

left column