slovackykruzek.cz > Složky krúžku

Složky krúžku

Výbor Slováckého krúžku v Praze

Řídí celou činnost krúžku. Je volený zpravidla na tři roky členskou schůzí. Pracuje ve složení starosta (statutární zástupce), místostarosta a 3 členové výboru. Další funkce jsou vytvářeny účelově podle aktuálních potřeb.

Výbor Krúžku pracuje od 9.11.2022 ve složení:

Petr Smetana       starosta

Tomáš Sláma       místostarosta  

Členové: Ondra Sameš, Josef Šenk, Bruno Vognič