slovackykruzek.cz > O nás > Historie > Běžný život Krúžku v letech 1996 – dodnes

Běžný život Krúžku v letech 1996 – dodnes

Rok 1996 se stal posledním rokem společného aktivního vystoupení tzv. staré chasy, jejíž výrazná aktivita provázela Krúžek především v letech sedmdesátých a osmdesátých. Také někteří starší členové výboru a muzikanti avizovali jistou menší angažovanost po oslavě výročí.

Přesto všechny atributy spolkové činnosti Krúžek stále naplňoval - pořádal besedy u cimbálu, zájezdy, akce Slováckého roku, Moravské plesy, košty vín atd.
V r. 1999 s novým funkčním obdobím výboru dochází k některým změnám v řízení Krúžku.

Je zvolen nový výbor, ve kterém kromě pár starších osvědčených funkcionářů začínají pracovat i zástupci mladé generace: M. Říha – předseda, H. Šálová – jednatelka a hospodářka, J. Vinkler – archivář, S. Plzáková – umělecká vedoucí, M. Sochor – primáš a vedoucí muziky, T. Sláma – vedoucí chasy, M. Marada a R. Salusová – stárek a stárka.
Ve výboru tedy již nevidíme jména dlouholetých funkcionářů Krúžku jako jsou Jan Hlaváč, Ivan Šála, Kliment Navrátil, František Grée, Karel Medek. V r. 2000 z výboru odstupuje i Jaroslav Vinkler, kooptován je Bruno Vognič, který na podzim roku 2001 přebírá vedení Krúžku.

Od února 2003 výbor pracuje ve složení B. Vognič – starosta, M. Sochor – primáš a místostarosta, H.Šálová – jednatelka, hospodářka, S.Plzáková – umělecká vedoucí, V. Ulčar – vedoucí chasy, R. Sálusová, J. Hlaváč – publikační činnost. V srpnu 2005 byl do výboru kooptován D. Macháček s pověřením pro propagaci a součinnost s Folklorním sdružením ČR (dále FoS).

Po volbách v r. 2007 nový výbor tvoří: Miroslav Říha – starosta, Martin Sochor – místostarosta a primáš muziky, Helena Šálová – jednatel, Soňa Plzáková – umělecká vedoucí, Vladimír Ulčar – vedoucí chasy, Josef Šenk - vedoucí mužského sboru, Bruno Vognič – vedoucí redaktor Vědomosti, Dušan Macháček – propagace Jan Roháč – technické zabezpečení.

Jedním ze stále diskutovaných témat po celou dobu existence Krúžku je místo konání besed. Od svého vzniku v osmdesátých letech devatenáctého století jsme se v Praze scházeli na takřka sedmdesáti různých místech.

V uvedeném období se Krúžek schází jednou měsíčně, do r. 1999 v sokolovně ve Vršovicích. Pak se přesouvái do klubovny ve zrenovovaném Národním domě na Smíchově, od října 2001 přechází na Prahu 9 do Kulturního domu GONG, kde pro svou činnost nachází výborné podmínky a kde působí dodnes.

Otevřeli jsme se široké veřejnosti, sál v Gongu je téměř vždy plný. Úrovni besed přispěl důraz na včasné začátky, znovu zařazení „přednášek“ na různá témata související se Slováckem a Krúžkem samým, ale i různá zpestření programu (vystoupení dětské muziky LŠU, oslava 70. narozenin herce Josefa Somra, přednáška „Jízda králů ve Skoronicích“ Josefa Holcmana, křest knihy Carpe diem členů Krúžku manželů Hudečkových, vystoupení Martina Zálešáka, tématický večer k verbuňku atd.). Velmi kladně je zejména staršími členy hodnoceno připomenutí kulatých narozenin.

Tahouny zábavy jsou vedle muzikantů převážně nejstarší zpěváci spolu s mužskou částí chasy. Ženský prvek se na besedách bohužel neprojevuje.

Nová aktivita se objevila v Krúžku na jaře 1999, kdy Mirka Sochorová nastudovala s chasou, s některými dalšími krúžkaři a s podporou muziky hru o sv. Dorotě, kterou předvedli na besedě Krúžku.

A po půl roce připravila na vánoční besedu vánoční hry. Založila tak novou tradici, která všem krúžkařům každoročně vytváří pěknou vánoční náladu. Zejména populárními se stali Tři králové v podání Karla Medka, Jožky Šenka a Jindry Rajtovala.

V roce 2000 jsme ve spolupráci se Znovínem přišli další nová aktivita, klubové večery ve znojemské vinárně U Pavouka v Celetné ulici. A tak jsme si v květnu povídali s manželi Olgou a Mirkem Hudečkovými o jejich umělecké činnosti (moderoval redaktor Tomáš Sláma), v červnu s Kornelií Němečkovou o její výtvarné práci a sochařské činnosti jejího zemřelého manžela Zdeňka Němečka.

Na dalších klubových večerech jsme zpovídali Čestmíra Hlavinku (obrazy, sochy), Miloše Gavendu (restaurátorská činnost – katedrála sv. Víta), herce Petra Štěpánka a režisérku Vlastu Janečkovou. Na posledním klubovém večeru v listopadu se nám představila nová studentská muzika Krúžku s primášem Ondrou Blahou.

Klubové večery byly příjemným zpestřením naší činnosti, bohužel trvaly necelý rok. Jednalo se o atraktivní prostředí v jádru historické Prahy, zvítězily ekonomické zájmy provozovatele.

Fašank má v Krúžku dlouholetou tradici a zejména tanec Pod šable vždy patřil k našim parádním číslům tanečníků Krúžku. Bohužel poslední roky byl fašank v Krúžku opomíjen. Výjimkou byla výtečná fašanková obchůzka v Domovině v únoru 1996, kdy Krúžek vystupoval ve společném programu s muzikou Jirky Janouška podle scénáře Leo Neumanna.

Na stejném místě jsme se, ale už v menším rozsahu, zúčastnili fašanku i následující rok. Od roku 1988 se fašanky nekonaly.

Vinobraní patřila v době působení Krúžku na Žofíně druhá říjnová sobota, dnes ho už neděláme, účastníme se vinobraní pořadaných jinými organizátory (Troja, Vinohrady, Praha 9). Místo toho přišla nová tradice, pořádání výstav vín spojených s koštem.

V roce 1996 jsme uspořádali v domě Barikádníků ve Strašnicích třetí ročník výstavy vín pro celou pražskou veřejnost a v následujících třech letech v hotelu Ambassador na Václavském náměstí dokonce celostátní výstavy českých a moravských vín za účasti předních odborníků z celé ČR.

A podle vyjádření docenta E. Postbiegla, tehdejšího předsedy degustační komise, se naše výstava dala směle zařadit mezi tři největší výstavy v republice. Bylo s tím hodně práce a bylo jasné, že v takovém rozsahu z důvodů organizačních i finančních nemůžeme pokračovat. Trochu jsme si oddychli a od roku 2001 opět pořádáme výstavy, ale už trochu skromněji. Těší se velké oblibě.

Hodová tradice se v Krúžku vždy velmi ctila. V letech 97 až 99 jsme pořádali kyjovské hody s věncem v Městském muzeu na Florenci. Měly v této době spíš skromnější charakter; zpěváci přezpívali hodové písničky, starosta přečetl artikule a rozběhla se zábava.

S nástupem nové chasy a s přechodem do GONGU se úroveň hodů podstatně zvedla. Je zde již zachován celý jejich rituál – od volby stárků, scházení se chasy, chození pro stárky, žádání o povolení hodů, slib stárka až po slavnostní sóla. Každý přinese nějaké to občersvení, vládne pravá hodová nálada. A to je dobře.

Moravské plesy jsou největší akcí, kterou se Slovácký krúžek společně s pražskými Hanáky a Valachy prezentuje pražské veřejnosti.

Počínaje rokem 1993 je opět pořádáme ve vlastní režii. Začali jsme skromně, ale postupem času a s nabývajícími zkušenostmi se nám podařilo opět dostat Moravský ples na jedno z nejpřednějších míst pražské plesové sezony.

Stal se skutečně důstojnou součástí této nádherné tradice, obohacující kulturní život hlavního města Prahy. Velké renomé si získal i na Moravě, zájemců o účast je mnohdy více, než můžeme přijmout.

Vyprodané prostory Národního domu na Smíchově, který se stal od roku 1996 novým domovským sídlem našich plesů, jsou každoročně svědky úvodního defilé a předtančení stovek krojovaných účastníků se závěrečným společným zpěvem naší hymny Moravo, Moravo, kterou hřmí celý sál. Po celý večer a dlouho do noci muziky, tanečníci, zpěváci i samotní hosté vždy vytvořili skvělou atmosféru, na kterou se dlouho vzpomíná.

S našimi přáteli ze slováckých krúžků v Brně a Bratislavě se v posledním letech scházíme prakticky každý rok na Setkání krúžků Praha, Brno, Bratislava. Je tomu tak díky tehdejšímu předsedovi našeho Krúžku J. Vinklerovi, brněnskému J. M. Kristovi a bratislavskému J. Černému, v jejichž hlavách se myšlenka tuto tradici obnovit a povýšit zrodila a kteří ji také dokázali uskutečnit.

Tato setkání jsou u všech krúžkařů mimořádně oblíbená, je to milé setkání s přáteli, na které se vždycky těšíme. Všechny tři krúžky se navzájem obohacují a pomáhají si. Vyměňují si svá periodika, slaví kulatá výročí a scházejí na plesech v Praze a Brně.

Pravidelná roční setkání jsou nejen formálními akty vyjadřujícími sounáležitost, ale slouží k poučení o historii, obnovení společného písňového potenciálu, ušlechtilé zábavě a zejména k udržení krásných osobních pout.

Program jubilejního roku 2006 (110. výročí) byl koncipován jako slavnostní, zdůrazňující a popularizující. Stěžejními akcemi byl 50. Moravský ples s rozšířeným programem a slavnostní večer 25. listopadu v KD Vltavská.

Proběhla zdařilá 11. výstava vín s koštem i všechny tradiční akce roku: besedy, vinobraní v Tróji, pouť na Proseku, hody a vánoční hry. Kromě těchto tradičních akcí vystoupení na MFF ve Strážnici a v Bavorsku, tanečníci na Všesokolském sletu. Bylo vydáno DVD ze slavnostního večera, Sborník dokumentující činnost krúžku za období 1996- 2006 a proveden dotisk zpěvníku Leo Neumanna.

Program, ve kterém v režii S. Plzákové vystupovaly všechny složky krúžku a pozvaní hosté, byl vesměs účastníky velice chválen. Oceněno bylo i připomenutí zásluh zasloužilých členů krúžku.

Loading...

Historie slováckého krúžku v Praze

left column