Mužský sbor

Mužský sbor byl znovuobnoven v březnu 2007.                                              

Organizačním vedoucím je Josef Šenk.                                                              

O uměleckou úroveň se stará a zkoušky vede Soňa Plzáková.                      

Sbor se schází ve dva úterky po besedě krúžku, někdy častěji.

Místem zkoušek jsou vhodné vinárničky po Praze.                                         

                                                                                                                                                                                                      

 

Loading...

Složky krúžku

Loading...

Složky krúžku

Akce

left column