Mužský sbor

Mužský sbor byl znovuobnoven v březnu 2007.                                              

Organizačním vedoucím je Josef Šenk.                                                              

O uměleckou úroveň se stará a zkoušky vede Soňa Plzáková.                      

Sbor se schází ve dva úterky po besedě krúžku, někdy častěji.

Místem zkoušek jsou vhodné vinárničky po Praze.                                         

                                                                                                                                                                                                      

 

Loading...

Složky krúžku

left column