O nás

Slovácký krúžek v Praze ( 1896 - dosud), který je nejstarším moravským národopisným spolkem, sdružuje rodáky a  přátele Moravského Slovácka již od konce XIX.století. Podrobneji psáno o historii je v záložce Historie. V současné době je v krúžku registrováno přes 250 členů.

Krúžek vyvíjí po celý rok aktivní činnost. Členové se scházejí každý měsíc (s vyjímkou prázdnin) na besedách ve vysočanském divadle GONG, každoročně organizuje Setkání s partnerskými Slováckými krúžky z Brna a Bratislavy. Pravidelnými akcemi je jarní Košt - výstava vín v hotelu Olšanka na Žižkově, účast na zářijovém Trojském vinobraní, podzimní Kateřinské hody a Vánoční koledování. Největší událostí je Moravský ples.

Aktivní jsou dvě cimbálové muziky, jedna pod vedením primáše Martina Sochora st. a Žandár s primášem Ondřejem Blahou. Chasa společně s muzikami, ženským a mužským sborem vystupuje i na některých folklorních akcích na Slovácku (Strážnice, Starý Hrozenkov, Tvrdonice), ale i v Praze (Setkání lidových muzik). Další informace o jednotlivých složkách krúžku najdete v záložce Složky krúžku. 

Krúžek již řadu let vydává časopis Vědomosť a informuje v něm veřejnost a své členy o svých aktivitách. Přehled vydaných čísel je v záložce Vědomosť.