Vítejte u nás

Slovácký krúžek v Praze je krajanské sdružení, které aktivně působí k zachování tradic lidového umění etnografické oblasti Slovácka, k poznávání jeho historie a současnosti, propagaci Slovácka v hlavním městě republiky a k sdružování rodáků a přátel tohoto regionu. Za počátek Krúžku je považován rok 1896, kdy se Moravští Slováci v Praze, převážně studenti, pravidelně setkávali každou středu v malých pražských hospůdkách a na tzv. Slováckých večírcích na Slovanském ostrově. Významným podnětem pro vznik Krúžku byly aktivity kolem Národopisné výstavy v roce 1895 v Praze. Po vzoru pražského Slováckého krúžku později vznikaly další krúžky v Brně, Kyjově atd. Za více než 110 let činnosti se vystřídala v Krúžku řada generací ze slováckých obcí, měst a městeček i z dalších moravských regionů. Mezi krúžkaři najdeme také mnoho rodilých Pražanů. Krúžek udržuje styk s představiteli kultury a nositeli folklóru Slovácka.

Svou činnost zaměřuje zejména na:
  • veřejnou interpretaci tradičních národopisných obyčejů Slovácka,
  • pořádání besed a přednášek s národopisnou a regionální tématikou,
  • shromažďování a zpracování dokladů k dokumentaci své vlastní historie,
  • spolupráci obdobnými krajanskými sdruženími v Praze a na Slovácku.

V současnosti má Krúžek celkem přes 250 aktivních členů. Schází se na pravidelných besedách každou druhou středu v měsíci ve vysočanském KD Gong. Muzika, chasa a sbor krúžku vystupují na různých akcích v ČR i v zahraničí. Pro pražskou veřejnost Krúžek pořádá hody, výstavy vín, tématické zájezdy apod. Zvláště známé a oblíbené v Praze i na Moravě jsou tradiční Moravské plesy v Národním domě na Smíchově, kam každoročně přijíždí přes 400 krojovaných účastníků z různých koutů Moravy.
Připravujeme

Beseda SKP
Dne:
08.06.2011

Začátek:
19:00
Adresa:
KD Gong, Sokolovská 969, Praha 9, Česká republika
více ...