slovackykruzek.cz > Akce > Články o proběhlých akcich > AKTUALITY ROKU 2012 > Olga a Miroslav Hudečkovi čestnými občany Strážnice

Olga a Miroslav Hudečkovi čestnými občany Strážnice

Hudecký večer Slávka Volavého 23.11.2012 při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin s podtitulem ... a zůstaly nejen housle II. zaplnil sál KD Strážničan do posledního místa. V programu se představila CM Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským, vnukem Slávka Volavého, vynikající zpěváci Václav Harnošt, Jan Gajda, Jan Múčka, František Okénka, Martin Hrbáč, zpěvačka Vlasta Grycová s primášem Lubošem Málkem, tanečníci souboru Danaj, mužský sbor z Kyjova a spousta dalších přátel a známých Slávka Volavého. 

Při této slavnostní příležitosti bylo místostarostkou města Hanou Kosířovou a tajemníkem města Jaroslavem Gazdou předáno čestné občanství akademickým sochařům Olze a Miroslavu Hudečkovým za celoživotní vřelý vztah a umělecký přínos a prezentaci našeho města.

Převzato z 

www.straznice-mesto.cz.