slovackykruzek.cz > Akce > Články o proběhlých akcich > AKTUALITY ROKU 2012 > Blahopřáli jsme panu Jaroslavu Vinklerovi

Blahopřáli jsme panu Jaroslavu Vinklerovi

Minulý týden skupina členů Krůžku, vedená starostou, navštívila našeho zasloužilého člena pana Ing. Jaroslava Vinklera v sanatoriu u příležitosti jeho 88 narozenin. Jaroslav Vinkler, generál v.v.

Jménem všech členů Slováckého krúžku mu srdečně blahopřál Miroslav Říha k jeho narozeninám a popřál hlavně hodně zdraví a optimismu do dalších let. A samozřejmě jsme mu zazpívali jeho oblíbené písničky.

Oslavenec byl v dobré náladě, vzpomínal na své působení v krúžku, na léta zstrávená v armádě ( v roce 1968 byl propuštěn) i v civilním zaměstnání.

Pan Vinkler se narodil v Bílovci, ale po okupaci Sudet se rodina přestěhovala na Slovácko, kde studoval na střední škole v Uherském Hradišti. Ve Slov áckém krúžku v Praze byl evidov án jako student v roce 1945. Aktivně v něm působil od roku 1970 – jako houslista, člen výboru a na rozhraní 80 a 90 let jako předseda. Byl archivářem krůžku, redaktorem občasníku Vědomosť. N ejvětším jeho přínosem bylo autorství knihy Praha a Moravští Slováci - první vydání v roce 1988 a druhé doplněné, v roce 1996.  

Foto Ondřej Sameš