slovackykruzek.cz > Akce > ARCHIV > Archiv 2011 > Setkání krúžků 2011 v Petrově a Radějově

Setkání krúžků 2011 v Petrově a Radějově

Letošní Setkání partnerských krúžků organizoval o víkendu 28. -29.května výbor brněnského Slováckého krúžku a spojil je s návštěvou folklorního festivalu SENIOŘI 2011, který se již jedenáctým rokem pořádá v areálu vinařských sklepů v Petrově. My jsme naši účast na setkání spojili s pozváním pořadatelů vystoupit v rámci jeho programu.

Po příjezdu do Strážnice nás uvítali výboři brněnského krúžku v čele se starostou Mirkem Hebronem v Zámeckých sklepech, kde jsme ochutnali strážnická vína – především čevená a rosé i s výkladem o historii sklepů a současné produkci. Vzhledem k přípravě našich účinkujících na program jsme pospíchali do sklepního areálu Plže v Petrově, který nás přivítal pokračujícím vytrvalým deštěm a chladným počasím.

Spolu s dalšími účinkujícími z Valašska, Slovenska a Slovácka jsme doufali, že se počasí umoudří a umožní vystoupení deseti seniorských souborů a muzik. Pořadatelé ze strážnického Danaje připravili pro diváky stany, ale bohužel s „mokrou variantou“ pro pódium a účinkující nepočítali.

Takže jedinou alternativou bylo vyklizení největšího sklepu pro program i několik desítek střídajících se diváků. Program ve stístěném prostoru zahájil náš krúžek pořadem Horňácko a sklidil velký potlesk.

Vystoupení se líbilo i přítomnému exprezidentovi Slovenské republiky Rudolfu Schusterovi. Idalší vystupující „senioři a seniorky“ předvedli ve sklepním prostoru nadšené výkony.

Bohužel se mezi diváky nedostali naši přátelé z bratislavsko - skalického a brněnského krúžku, kteří přijeli do Petrova po ochutnávce ve Strážnici o něco později. Proto se rozhodli, kvůli vytrvalému dešti, odjet do rekreačního střediska Hutník v Radějově - Tvarožné Lhotě. Následovala je v podvečer i věětšina naší výpravy. V Petrově zůstali jen naši muzikanti, kteří byli vázáni smlouvou hrát v Plžích až do večerních hodin.

Samotný přátelský večer začal jako obvykle krátkými informačními projevy starostů z brněnského krúžku čerstvého jubilanta (60) Mirka Hebrona, rychtára Petra Fajkuse a za nás hovořila Helena Šálová. Za Bratislavany a Skaličany předal rychtár jubilantovi Mirkovi demižón slivovice, za náš krúžek Helena pak výtvarné blahopřání ( autor – Jozefka ) a krásné publikace o Slovácku od spisovatele Jiřího Jilíka.

Následovala celovečerní společná zábava – tancovalo se, zpívalo, hrálo a povídalo. Bohužel až před desátou hodinou dorazila z Plžů naše promrzlá muzika, která se po převlečení do suchého zapojila do zábavy, jež končila až hluboko po půlnoci. A venku stále pršelo a bylo chladno.

Ráno nás uvítalo zářící teplé sluníčko, jako by se chtělo za předcházející den omluvit. Čekala nás krásná dlouhá společná procházka po CHKO Bílých Karpat, které se zúčastnili téměř všichni. Většina turistů absolvovala téměř 10 kilometrovou trasu a vítalo je v cíli bouřlivé uvítání. Před obědem i po němse opět zpívalo a tancovalo, fotografovalo. A hlavně se všichni vyhřívali na sluníčku.

Loučení bylo veselé, protože se přece opět brzy sejdeme – někteří už na Strážnických slavnostech, v červenci na Horňáckých a určitě mnozí z nás v srpnu na Slováckém roku v Kyjově.

Dušan a Jitka Macháčkovi