slovackykruzek.cz > Akce > ARCHIV > Archiv 2011 > Kateřinské hody ve znamení Horňácka.

Kateřinské hody ve znamení Horňácka.

V sobotu 26.11.2011 jsme uspořádali v Gongu Kateřinské hody, tentokrát Horňácké. Jak se povedly? Odpovídá stárek Radovan Beťák.

"Letos se mi dostalo té cti být zvolen stárkem mladé chasy. Jednou z důležitých povinností stárka je organizace hodů. Nebyla to náhoda, že moje volba padla na region mému srdci nejbližší, od začátku jsem byl rozhodnut, že „moje“ hody musí být horňácké.

Nedal jsem na námitky některých, kteří tvrdili, že hody přece na Horňácku nejsou. Zapomenuty jsou zejména ve Velké, v mnoha ostatních horňáckých obcích (např. Hrubá Vrbka, Louka) se však slaví dodnes. I ve Velké hody bývaly, ale v průběhu dvacátého století tento zvyk upadl a jeho roli později do jisté míry převzaly Horňácké slavnosti.

Cílem tedy bylo sesbírat informace o hodech a některé horňácké hodové zvyky oživit a ukázat na našich kateřinských hodech. Nejvíce informací jsem získal od paní Ireny Mikeskové z Velké, některé z nich byly nezávisle potvrzeny od paní Anny Kománkové z Javorníka. V obsáhlé monografii Horňácko – život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat lze též najít některé zajímavé informace o hodech a hodových zvycích na Horňácku, vzhledem k rozsahu publikace však bohužel spíše stručné.

Horňácké hody se slavily na začátku listopadu a představovaly též uzavření hospodářského roku. Hospodáři vyrovnávali dluhy a dopláceli mzdu sezónním pracovníkům. Mládež na návsi vztyčila ozdobenou májku, která tam stála a musela být hlídána před zloději z okolních obcí až do adventu. Hlavní hodová zábava bývala v úterý, kdy si zejména mládež, ale i mladí ženáči užívali na bujaré veselici v místní hospodě. O hodové obchůzce se ve zmiňované publikaci píše toto: „Hodovou obchůzku konali chlapci v pondělí a v úterý. Za doprovodu hudců obcházeli domy ve vesnici. Stárci zavdávali hospodářům vína, tančili s dcerami v domě. Od hospodářů dostávali nějaké dary, obvykle obilí.

Jako oživení tradice jsme se s chasou rozhodli předvést právě hodovou obchůzku, která ve své době plnila kromě společenské role krátké návštěvy s tancem a zpěvem též úlohu sbírky. Prostředky z darů získaných na obchůzce byly použity k pořádání hodové zábavy a krytí dalších výdajů, které měl stárek s přípravou hodů. Ne vždy to samozřejmě stačilo, ale bylo to významné ulehčení při financování této nákladné události. V našem pojetí jsme na ukázku obešli několik stolů–hospodářství v našem sále–vesnici. Zpívali jsme, jak bylo zvykem, písně, které měly něco společného s dotyčnou rodinou či osobou. Místo trakaře jsme si vzali starý dřevěný vozík, pšenice byla skutečná, víno, slivovice a dobrá nálada též.

Doufám, že si návštěvníci letošní hody užili stejně jako já se stárkou a mladou chasou. Velké poděkování patří Soně Plzákové, která se tradičně podílela na přípravě programu a oběma muzikám, které se staraly o příjemnou zábavu po celý večer. Spolu se stárkou moc děkuji též mladé chase, která se letos opravdu činila a při přípravě hodů přiložila ruku k dílu. Úspěch letošních hodů byl společným dílem party skvělých lidí a nezbývá než popřát, aby nám toto nadšení vydrželo i do dalších let. "

Radovan Beťák