slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2022 > Listopadová beseda u cimbálu

Listopadová beseda u cimbálu

Zveme vás na členskou schůzi zapsaného spolku Slovácký krúžek v Praze. Tato členská schůze se bude konat ve středu 9. 11. 2022 v 19 hod. v Divadle Gong na besedě Krúžku.

 Program schůze je v příloze pozvánky, důležitým bodem bude volba starosty a výboru a kontrolní komise, protože uplynulo jejich tříleté funkční období.

 Vzhledem k tomu, že se jedná o členskou schůzi, k jejím závěrům a hlasování bude potřeba účast dostatečného množství členů, aby byla schůze usnášeníschopná. Prosíme tedy o vaši účast a pokud nebudete moci přijít, je možné pověřit někoho zastupováním s použitím plné moci (nemusí být ověřená).

 Předem děkujeme za hojnou účast.

 S pozdravem

Výbor Slováckého krúžku v Praze, z. s."

Soubor:
clenska-schuze_2022_pozvanka.pdf
Popis:
Pozvánka na členskou shůzi
Formát:
pdf
Velikost:
101kB