slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2014 > Pražský slovácký krúžek na festivalu ve Wroclavi

Pražský slovácký krúžek na festivalu ve Wroclavi

10.7.2014

Pražský slovácký krúžek na festivalu ve Wroclavi

 

Českomoravský slovanský svaz (ČMSS) již několik roků spolupracuje s Akademickým souborem písní a tanců „Jedliniok“ ve Wroclawi. Tento soubor nechyběl ani na Západoslovanském folklorním festivalu, který svaz pořádá ve Slaném. Organizátoři XVII. Festivalu Swiat pod Kyczerou, který se uskutečnil od 2. do 7. července 2014, pozvali do Wroclavi a okolí i soubor Rosénka a Slovácký krúžek z Prahy.

Festival, který po celé roky probíhal ve starobylém a nádherném městě Legnica a v jeho okolí, letos poprvé vyvrcholil ve Wroclawi. Folklorní sdružení ČR vyslalo do Legnice Folklorní soubor Rosénka a Českomoravský slovanský svaz vyvezl Slovácký krúžek v Praze. Skoro to vypadalo, že jsme přijeli ovládnout území, která za vlády Přemyslovců od roku 1329 byla součástí zemí Koruny české.

Naše cesta však příjezdem do Legnice neskončila. Pokračovali jsme ještě asi 50 km do Radwanic u Głogowa (Horní Slezsko). Nádherné přijetí. Více než 500 diváků. Publikum odměnilo všechny soubory velkým potleskem. Na pódiu se střídaly: Lemkowski Zespol Piesni i Tanca Kyczera, Tchaj-wanský soubor Hannshin, dětský soubor ze Severní Osetie „Děti hor“, Asociación Folclórica Atarazú z Kostariky, srbský soubor KUD Dukat, slovenský folklorní soubor Rozmarija z Prešova, soubor Rosénka a Slovácký krúžek v Praze. V rámci vystoupení Slováckého krúžku se představilycimbálová muzika s primášem Martinem Sochorem, mužský a ženský sbor, taneční chasa. Uměleckou vedoucí je Soňa Plzáková.

Dále mělo následovat vystoupení v obci Liśca u Lubina. Ale náš autobus v písčitém terénu zapadl a než se hasičům podařilo jej vyprostit, museli jsme ujíždět na další štaci. A tou byly Zemianice. Tam se v rámci mezinárodního festivalu konal jubilejní X. Lemkovský kermeš. Pořadatelem byla Řeckokatolická fara při chrámu sv. Jana Křtitele, která dala k dispozici svoji louku i další zázemí. Zde vystoupily převážně místní soubory: Goliszowiane, Niespodzianka, Łastiwoczka.Łemkowski Zespol Piesni i Tanca Kyczera, ale také Horycwit z Berlína a Slovácký krúžek Praha. Koncertu přihlíželo asi 200 diváků. Slovácký krúžek si získal polské publikum svojí Modlitbou k vínu, která vedle pravoslavného kříže a na pozadí řeckokatolického chrámu měla zvláštní kouzlo.

Zpočátku jsme byli překvapeni, že vedle polských nápisů je tu, na západě Polska i ukrajinština. V okolí Legnice totiž žijí nejen Poláci, ale i Lemkové. Lemkové jsou rusínskéetnikum, žijící ve Lvovské aZakarpatské oblasti, ale jeho část se přesídlila do oblasti Nízkých Beskyd. Po 2. světové válce, na jaře a v létě roku 1947 byla většina polských Lemků vysídlena do západního a severního Polska (Dolní SlezskoPomoří a Mazursko) v rámci operace Visla. V Polsku žije asi 5 900 Lemků. Jejich jazyk je kodifikován jako polská varianta rusínštiny.

V neděli 6. července jsme si stačili dopoledne prohlédnout sympatické město Legnica a potom jsme už ujížděli do 60 km vzdálené Wroclawi. Krojovaný průvod 400 účastníků festivalu šel přes celé centrum města až do parku, kde už netrpělivě byli účinkující očekáváni asi 500 diváky. Kamery a fotoaparáty byly v činnosti. Výborná scéna, jedinečné a profesionální ozvučení. Kromě výše uvedených souborů na domácí scéně vystupoval také námi oblíbený Jedliniok. Mimo výše uvedených souborů vystupujících v Radwanicích spolu se s námi se představil soubor z Indonézie

Dobře se hrálo, zpívalo i tancovalo. Publikum bylo skvělé, povzbuzovalo účinkující a oceňovalo výkony umělců.

Festivaly jsou ideálním místem pro setkávání folkloristů a tak se stalo, že se vedoucímu polského souboru Henryku Brzezickému zalíbila cimbálová muzika Slováckého krúžku, ale i tanečníci, tanečnice a zpěváci Slováckého krúžku v Praze. V září minulého roku se uskutečnila ve Wroclawi pracovní schůzka, na níž se zrodila myšlenka uspořádat podobný festival, jako je náš, ale ve Wroclawi a za účasti Slováckého krúžku v Praze. Pan Brzezicki se svěřil s tímto záměrem svému příteli panu Jerzymu Starczyńskému, který je ředitelem prestižního Mezinárodního folklorního festivalu „Svět pod Kyčerou“. Jerzy připravoval sedmnáctý ročník festivalu a při setkání s Henrykem se zrodil geniální nápad - oba projekty spojit.

Vrátili jsme se unaveni, ale s vědomím dobře odvedeného díla a s pocitem nového přátelství mezi národy, které reprezentovaly XVII. Mezinárodní folklorní festival „Svět pod Kyčerou“.

 Zdeněk Opatřil

předseda Českomoravského slovanského svazu 

Foto  Tatiana Cizová, Ondřej Sameš