slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2013 > Setkání slováckých krúžků

Setkání slováckých krúžků

 

Setkání slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy

Velehrad, Huštěnovice, 19. říjen 2013

 

Harmonogram setkání:

 10.30 – 15.00  Uherské Hradiště, Velehrad

Sraz v UH na Masarykově náměstí č. 21 u zrekonstruované bývalé jezuitské koleje, kde sídlí Galerie Joži Uprky. Prohlídka s odborným výkladem – průvodce dr. Petr Vašát, sběratel a zakladatel Galerie Joži Uprky.

 Přesun na Velehrad, parkoviště u baziliky.  Dle zájmu:

·       Mše sv. za živé a zemřelé členy Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy - kaple Stojanov

·       Svatba v bazilice

·       Prohlídka Velehradu, občerstvení apod.

·       Společná prohlídka baziliky + informace k cyrilometodějské misi na Velkou Moravu.

Odborný výklad ing. Petr Fajkus CSc., velehradský rodák

 

15.30 - ???     Huštěnovice

15.30-16.30 oběd v restauraci u Vaverků, po obědě přechod do kulturního domu

 17.00 Zahájení setkání

·       Na úvod společný zpěv mužských sborů Při strážnické bráně

·       Úvodní pozdravení starostů krúžků

·       Mirek Říha přivítání hostů, krátký vstup Pondělníci a Mužský sbor Old Stars Hradišťanu

 

Pokračuje se volnou zábavou v prostorách KD, odjezd krúžků dle vlastního rozhodnutí.