slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2021 > POZOR : Bílovské hody zrušeny !!!!

POZOR : Bílovské hody zrušeny !!!!

 

Milí krúžkaři,

na základě současné epidemiologické situace a vzhledem ke kontaktu chasy s pozitivně testovanou osobou, předáváme tuto neveselou informaci.   Po poradě se stárky, kdy jsme podrobně a pečlivě probrali stávající situaci, všechna pro i proti, jsme dospěli k jednotnému společnému rozhodnutí, a to v plánovaném termínu HODY ZRUŠIT!!!

Je třeba zdůraznit, že toto radikální a nepopulární rozhodnutí bylo učiněno ve shodě a za plné podpory výboru SKP, stárků a vedoucího chasy. V současné chvíli nedokážeme zabezpečit v únosné míře rizika, že ti, kteří byli v úterý v kontaktu s pozitivně testováným (ať už jsou očkovaní či ne), jsou bezinfekční a nemohou nakazit další osoby, se kterými by byli na hodech v kontaktu.

Podle platných doporučení, i podle našeho názoru, by ani otestování provedené ještě před hody dostatečně průkazně neověřilo naší bezinfekčnost a riziko roznesení kovidu během hodovního večera by bylo příliš veliké. K rozhodnutí přispěla v nemenší míře i skutečnost, že značná část zúčastněných na hodech se nachází v rizikové skupině a případné nakažení by pro ně mohlo mít fatální důsledky.

Zároveň je nás názor takový, že hody jsou především o tom si užít zábavy a oslavit je se stárky a společně se všemi krúžkaři. Za této situace by atmosféra celého dne byla poznamenána přinejmenším nervozitou, obavami a strachem, což nikdo nechceme.

Rádi bychom zde poděkovali celé chase a všem, kteří se s velkým úsilím podíleli na přípravě a organizaci hodů. Všichni jsme dělali maximum, aby se hody vydařily, ať už při nácviku programu, tanců a zpěvu, tak při přípravě krojů, výzdoby a všech dalších příprav.

Díky moc! Na závěr vám chceme s chasou slíbit, že se budeme snažit, aby hody proběhly v nejbližším možném termínu, který by byl poněkud "šťastnější" co se kovidové situace týče.

Za chasu a výbor SKP Petr Smetana starosta SKP  

 

Loading...

Rok 2021

left column