slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2015 > Březnový košt pálenek

Březnový košt pálenek

16.2.2015

V rámci březnové ( 11.3.2015) besedy Slováckého krúžku bude organizován 2. ročník

Koštu pálenek. Aktivní účastníci přinesou své vzorky v láhvi 1/3 litru (sodovčák)

od 18:30. Vystavené vzorky bude možné ochutnávat po pravidelné informaci Výboru.

Hodnocení se zúčastní všichni ochutnávající jako loni.

Pořadatelé prosí krúžkaře, ale i jejich hosty o přispění vhodným drobným občerstvením.

Za pořadatele

Vojta Běták