slovackykruzek.cz > Akce > ARCHIV > Archiv 2012 > Informace pro vinaře

Informace pro vinaře

Výstava moravských a českých vín

V první řadě bychom rádi poděkovali všem vinařům, kteří jste se zúčastnili 15. ročníku této výstavy konané 9. dubna 2011. Bez Vaší účasti a podpory by se nemohla uskutečnit. Loni se nám podařilo shromáždit celkem 373 vzorků vín, a právě díky nim odcházeli návštěvníci spokojeni. Minulého ročníku výstavy se zúčastnilo přes 330 návštěvníků a měli jsme možnost přivítat i řadu z Vás. Věříme, že naše výstavy pomáhají dobře prezentovat Vaše vína a vinařství na území hlavního města Prahy.

V případě, že máte zájem se zúčastnit, prosíme o poskytnutí vzorků Vašich vín o minimálně dvou lahvích od každého vzorku. Počet vzorků je libovolný. Současně prosíme o poskytnutí základních informací o Vás a o vystavovaných vzorcích a to vyplněním přihlášky. Tyto informace budou uvedeny v katalogu výstavy. I letos bychom rádi zveřejnili všechny poskytnuté kontaktní informace nejen v katalogu, ale také na našich webových stránkách.

Předání vzorků budeme organizovat již tradičně těmito způsoby:

 • Dodáváte-li svá vína do Prahy, pak prosím, abyste vzorky deponovali u některého ze svých odběratelů a telefonicky nebo e-mailem nám sdělili jeho adresu. Nejzazší termín k vyzvednutí vín je v tomto případě 17.4.2012.
 • Dále organizujeme vlastní svoz vzorků naším vozidlem:
  * Svoz z Moravy je plánován na období 19.-21.4.2012, přičemž přesný termín s Vámi bude telefonicky sjednán v v týdnu od 2.4.2012. Svoz zajišťuje Jan Roháč.
  * Termín svozu vín z Čech bude s Vámi rovněž telefonicky předjednán. Svoz zajišťuje Antonín Houska.
 • Na několika místech Moravy budeme mít sběrná místa, kde bude možno rovněž vzorky deponovat. Bližší informace ke sběrným místům viz níže. Vzorky ze sběrných míst budou vyzvednuty během svozu, takže prosím vzorky deponujte nejpozději do 18.4.2012.

Plán příprav:

 • Odeslání základních informací vinařům - termín: od 5.3.2012.
 • Telefonování vinařům za účelem zjištění jejich zájmu se výstavy zúčastnit, způsobu předání vín apod. - termín: 12.-16.3.2012.
 • Telefonování vinařům (Morava) ohledně přesného stanovení termínu předání vín - termín: 2.-6.4.2012.
 • Telefonování vinařům (Čechy) ohledně přesného stanovení termínu předání vín - termín: do 11.4.2012.
 • Uzávěrka pro příjem inzerce do katalogu - termín: 13.4.2012.
 • Svoz vín z Moravy - termín: 19.-21.4.2012.
 • Svoz vín z Čech - termín: bude stanoven individuálně.
 • Výstava moravských a českých vín - termín: 28.4.2012.

Udělení ceny Slováckého krúžku v Praze:
Jako každý rok Slovácký krúžek v Praze sestaví tým hodnotitelů ze svých řad, kteří ocení tři nejlépe hodnocené vzorky cenou Slováckého krúžku v Praze. Letos je hodnocenou odrůdou Ryzlink vlašský. Pokud byste se chtěli soutěže zúčastnit, prosíme o poskytnutí minimálně 3 lahví od daného vzorku.

Umístění inzerce v katalogu:
Jako tradičně, nabízíme možnost bezplatné umístění loga či jiných propagačních materiálů do katalogu výstavy a to v rozsahu 1/3 stránky A5, pokud byste nám na výstavu poskytli minimálně 5 vzorků, nebo v rozsahu 1/2 stranky A5 za minimálně 8 vzorků. Individuálně lze sjednat i placenou inzerci nad rámec těchto podmínek.

Kontakty:
email:
telefon: 777 075936.

Soubor:
Přihláška2012.doc
Popis:
Přihláška na výstavu
Formát:
doc
Velikost:
49kB
Soubor:
SbernaMista2012.pdf
Popis:
Sběrná místa
Formát:
pdf
Velikost:
248kB