slovackykruzek.cz > Akce > Akce již proběhlé > Rok 2016 > Členská schůze SK v Praze

Členská schůze SK v Praze

Soubor:
stanovy_sk_20161014.pdf
Popis:
Stanovy krúžku
Formát:
pdf
Velikost:
255kB

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU Slovácký krúžek v Praze, z. s. IČ: 44 79 28 41, se sídlem Na Dobešce 31, 147 00 Praha 4 (dále jen jako „Krúžek“).

Starosta Krúžku Miroslav Říha tímto v souladu se stanovami Krúžku svolává členskou schůzi Krúžku,
která se bude konat dne 9.11.2016 od 19:30 v KD Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9.

Členská schůze Krúžku se svolává s následujícím programem:

1. Zahájení, volba předsedajícího a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

2. Zpráva o činnosti Krúžku

3. Změna stanov v souvislosti s novou legislativou

4. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů výboru Krúžku

5. Volba kontrolní komise

6. Závěr.

Návrh nových stanov je uložen v sídle Krúžku a je také uložen jako příloha tohoto sdělení.

Členu, který o to požádá jednatelku Krúžku paní Helenu Šálovou (salovah@seznam.cz, telefon: +420 728 178 017), může být text zaslán písemně na jeho náklady poštou nebo mailem.

V Praze, dne 6.10.2016

Miroslav Říha, starosta Krúžku